杀人回忆[简繁字幕].Memories.of.Murder.2003.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.7.1.x265.10bit.SDR-ALT 23.77GB

版主小s 3月前 476

✔资源类型:BD-4K   ✔电影年份:更 早   ✔电影地区:韩国   ✔电影分类:剧情

◎标 题 杀人回忆
◎译 名 谋杀回忆 / 杀手回忆录 / Salinui chueok / Memories of Murder
◎片 名 살인의 추억
◎年 代 2003
◎产 地 韩国
◎类 别 剧情 / 动作 / 悬疑 / 惊悚 / 犯罪
◎语 言 韩语 / 英语
◎上映日期 2003-05-02(韩国)
◎IMDb评分 8.1/10 (163314人评价)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0353969/
◎豆瓣评分 8.9/10 (590377人评价)
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1300299/
◎片 长 132分钟
◎导 演 奉俊昊 Joon-ho Bong
◎编 剧 奉俊昊 Joon-ho Bong
     金光林 Kwang-rim Kim
     沈成宝 Sung Bo Shim
◎演 员 宋康昊 Kang-ho Song
     金相庆 Sang-kyung Kim
     金雷夏 Roe-ha Kim
     宋在浩 Jae-ho Song
     边希峰 Hie-bong Byeon
     高瑞熙 Seo-hie Ko
     柳泰浩 Tae-ho Ryu
     朴努植 No-shik Park
     朴海日 Hae-il Park
     全美善 Mi-seon Jeon
     徐永嬅 Young-hwa Seo
     崔钟律 Jong-ryeol Choi
     刘承睦 Yoo Seung-Mok
     申贤宗 Hyeon-jong Sin
     李在应 Jae-eung Lee
     郑仁仙 In-sun Jung
     吴龙 Young Oh
     朴真宇 Jin-woo Park
     朴泰京 Tae-kyeong Park
     沈成宝 Sung Bo Shim
     朴镇宇 Park Jin-woo
     廉惠兰 Yum Hye-ran
      
     李东勇 Lee Dong-yong
     赵德济 Jo Duk-je
     申文成 Mun-sung Shin
     孙康国 Kang-gook Son
     李大贤 Dae-hyeon Lee
     李玉珠 Wok-joo Lee
     刘仁秀 In-soo Yoo
     千明宰 Myung-Jae Cheon
     郭秀贞 Soo-Jeong Kwak
     曹文义 Moon-ui Jo
     朴贤英 Hyun-young Park
     申贤胜 Hyun-seung Shin
     權炳吉 Kwon Byung-gil
     金熙珍 Hie-Jin Kim
     崔铉基 Hyun-Ki Choi
     金荷景 Ha-kyung Kim
     金景来 Kyung-rae Kim
     金景来 Kyung-rae Kim
     白奉基 Bong-Gi Baek
     孙镇浩 Jin-ho Son
     金周灵 Joo-ryeong Kim
     刘琴 Keum Yoo
     禹高娜 Go-Na Woo
     李勋京 Hun-Kyung Lee
     申云燮 Woon-Seop Shin
     李江山 Kang-sang Lee
     岩代太郎 Tarô Iwashiro
     金炯求 Hyung-ku Kim
     崔铉基 Hyun-Ki Choi
     李江山 Kang-sang Lee
     金鲜珉 Sun-min Kim
     柳星姬 Seong-hie Ryu
     李勇周 Yong-Joo Lee
     白哲铉 Chul-hyun Baek
     李庸基 Yong-Gi Lee

◎标 签 悬疑 / 犯罪 / 韩国 / 韩国电影 / 奉俊昊 / 真实事件改编 / 杀人回忆 / 宋康昊

◎简 介
 1986年,韩国京畿道华城郡,热得发昏的夏天,在田野边发现一具女尸,早已发臭。小镇警察朴探员(宋康昊饰)和汉城来的苏探员(金相庆饰)接手案件,唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员(金罗河饰)只凭粗暴逼供和第六感推断,几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静,据理分析,几次排除嫌疑,警察内部为了证明与推翻矛盾不断,然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害,他们只好达成共识一起合作。此时,一个极其符合作案特征的小青年(朴海日饰)成为最大嫌疑人,警方神经绷紧地锁定住他,同时DNA检测报告也被送往美国,然而案件并未在此处停止。
 1. ##### MediaInfo ######
 2. General
 3. Unique ID                                : 278424369388492723750622666393650369995 (0xD1769541246FDBCE85EDD788A7F295CB)
 4. Complete name                            : Memories.of.Murder.2003.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.7.1.x265.10bit.SDR-ALT.mkv
 5. Format                                   : Matroska
 6. Format version                           : Version 4
 7. File size                                : 23.8 GiB
 8. Duration                                 : 2 h 10 min
 9. Overall bit rate mode                    : Variable
 10. Overall bit rate                         : 26.0 Mb/s
 11. Encoded date                             : UTC 2022-12-11 13:46:55
 12. Writing application                      : mkvmerge v49.0.0 ('Sick Of Losing Soulmates') 64-bit
 13. Writing library                          : libebml v1.4.0 + libmatroska v1.6.1

 14. Video
 15. ID                                       : 1
 16. Format                                   : HEVC
 17. Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
 18. Format profile                           : Main 10@L5.1@High
 19. Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
 20. Duration                                 : 2 h 10 min
 21. Bit rate                                 : 20.5 Mb/s
 22. Width                                    : 3 840 pixels
 23. Height                                   : 2 076 pixels
 24. Display aspect ratio                     : 1.85:1
 25. Frame rate mode                          : Constant
 26. Frame rate                               : 24.000 FPS
 27. Color space                              : YUV
 28. Chroma subsampling                       : 4:2:0
 29. Bit depth                                : 10 bits
 30. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.107
 31. Stream size                              : 18.7 GiB (79%)
 32. Title                                    : HEVC, x265Main10@L5.1@High, 24 fps @ 19988 kbps
 33. Writing library                          : x265 3.5+40-6064f96a6:[Windows][GCC 12.2.0][64 bit] 10bit
 34. Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2076 / interlace=0 / total-frames=188351 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=8 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=0 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=3 / tu-intra-depth=3 / limit-tu=4 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=4 / limit-refs=1 / limit-modes / me=3 / subme=4 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / selective-sao=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=1.20 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=-2 / crqpoffs=-2 / rc=crf / crf=21.5 / qcomp=0.75 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=3 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
 35. Language                                 : English
 36. Default                                  : Yes
 37. Forced                                   : No
 38. Color range                              : Limited
 39. Color primaries                          : BT.709
 40. Transfer characteristics                 : BT.709
 41. Matrix coefficients                      : BT.709

 42. Audio #1
 43. ID                                       : 2
 44. Format                                   : MLP FBA
 45. Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA
 46. Commercial name                          : Dolby TrueHD
 47. Codec ID                                 : A_TRUEHD
 48. Duration                                 : 2 h 10 min
 49. Bit rate mode                            : Variable
 50. Bit rate                                 : 4 430 kb/s
 51. Maximum bit rate                         : 6 012 kb/s
 52. Channel(s)                               : 8 channels
 53. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
 54. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 55. Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
 56. Compression mode                         : Lossless
 57. Stream size                              : 4.05 GiB (17%)
 58. Title                                    : Korean Dolby TrueHD 7.1 @ 5070 kbps
 59. Language                                 : Korean
 60. Default                                  : Yes
 61. Forced                                   : No

 62. Audio #2
 63. ID                                       : 3
 64. Format                                   : AC-3
 65. Format/Info                              : Audio Coding 3
 66. Commercial name                          : Dolby Digital
 67. Codec ID                                 : A_AC3
 68. Duration                                 : 2 h 10 min
 69. Bit rate mode                            : Constant
 70. Bit rate                                 : 640 kb/s
 71. Channel(s)                               : 6 channels
 72. Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
 73. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 74. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 75. Compression mode                         : Lossy
 76. Stream size                              : 599 MiB (2%)
 77. Title                                    : Korean Dolby Digital Audio 5.1 @ 640 kbps
 78. Language                                 : Korean
 79. Service kind                             : Complete Main
 80. Default                                  : No
 81. Forced                                   : No

 82. Audio #3
 83. ID                                       : 4
 84. Format                                   : AC-3
 85. Format/Info                              : Audio Coding 3
 86. Commercial name                          : Dolby Digital
 87. Codec ID                                 : A_AC3
 88. Duration                                 : 2 h 10 min
 89. Bit rate mode                            : Constant
 90. Bit rate                                 : 256 kb/s
 91. Channel(s)                               : 2 channels
 92. Channel layout                           : L R
 93. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 94. Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
 95. Compression mode                         : Lossy
 96. Stream size                              : 240 MiB (1%)
 97. Title                                    : Korean Dolby Digital Audio 2.0 @ 192 kbps  Commentary
 98. Language                                 : Korean
 99. Service kind                             : Complete Main
 100. Default                                  : No
 101. Forced                                   : No

 102. Text #1
 103. ID                                       : 5
 104. Format                                   : PGS
 105. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 106. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 107. Duration                                 : 2 h 7 min
 108. Bit rate                                 : 23.7 kb/s
 109. Count of elements                        : 2952
 110. Stream size                              : 21.5 MiB (0%)
 111. Title                                    : Chs/SUP  简体
 112. Language                                 : Chinese
 113. Default                                  : Yes
 114. Forced                                   : No

 115. Text #2
 116. ID                                       : 6
 117. Format                                   : PGS
 118. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 119. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 120. Duration                                 : 2 h 7 min
 121. Bit rate                                 : 24.7 kb/s
 122. Count of elements                        : 2952
 123. Stream size                              : 22.4 MiB (0%)
 124. Title                                    : Cht/SUP  繁体
 125. Language                                 : Chinese
 126. Default                                  : No
 127. Forced                                   : No

 128. Text #3
 129. ID                                       : 7
 130. Format                                   : PGS
 131. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 132. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 133. Duration                                 : 2 h 8 min
 134. Bit rate                                 : 31.3 kb/s
 135. Count of elements                        : 2595
 136. Stream size                              : 28.7 MiB (0%)
 137. Title                                    : Chs/SUP  简体  Commentary
 138. Language                                 : Chinese
 139. Default                                  : No
 140. Forced                                   : No

 141. Text #4
 142. ID                                       : 8
 143. Format                                   : PGS
 144. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 145. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 146. Duration                                 : 2 h 8 min
 147. Bit rate                                 : 32.2 kb/s
 148. Count of elements                        : 2595
 149. Stream size                              : 29.5 MiB (0%)
 150. Title                                    : Cht/SUP  繁体  Commentary
 151. Language                                 : Chinese
 152. Default                                  : No
 153. Forced                                   : No

 154. Menu
 155. 00:00:00.000                             : en:第 01 章
 156. 00:08:42.083                             : en:第 02 章
 157. 00:14:23.458                             : en:第 03 章
 158. 00:25:06.958                             : en:第 04 章
 159. 00:35:24.833                             : en:第 05 章
 160. 00:42:08.417                             : en:第 06 章
 161. 00:48:39.167                             : en:第 07 章
 162. 00:57:50.417                             : en:第 08 章
 163. 01:07:43.667                             : en:第 09 章
 164. 01:14:25.792                             : en:第 10 章
 165. 01:21:36.500                             : en:第 11 章
 166. 01:33:35.417                             : en:第 12 章
 167. 01:43:30.000                             : en:第 13 章
 168. 01:53:14.875                             : en:第 14 章
 169. 02:02:23.833                             : en:第 15 章
 170. 02:07:41.375                             : en:第 16 章
下载地址:

Memories.of.Murder.2003.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.7.1.x265.10bit.SDR-ALT.torrent

BT9527电影天堂 1、BT9527电影天堂提供的BT文件均来源于互联网抓取,只供网友学习交流、技术提升使用。
2、我们遵守BitTorrent点对点协议原则,任何版权问题请联系原资源发布商,我们不处理任何版权纠纷,谢谢!如有争议请联系邮箱:BT9527#hotmail.com(#换成@)
3、如果您发现某页面或地址有错误,请联系站长邮箱BT9527#hotmail.com(#换成@),我们会尽快处理。您的热心是对BT9527电影天堂最大的支持。
4、本站建议去正规影院观看电影以支持电影行业发展。
最新回复 (0)

你可以在 登录 or 注册 后,对此帖发表评论!

返回
发新帖