杀人回忆[中文字幕].Memories.of.Murder.AKA.Salinui.chueok.2003.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.10bit-DreamHD 12.29GB

版主小s 9月前 330

✔资源类型:暂未分类   ✔电影年份:更 早   ✔电影地区:韩国   ✔电影分类:剧情

◎标 题 杀人回忆
◎译 名 谋杀回忆 / 杀手回忆录 / Salinui chueok / Memories of Murder
◎片 名 살인의 추억
◎年 代 2003
◎产 地 韩国
◎类 别 剧情 / 动作 / 悬疑 / 惊悚 / 犯罪
◎语 言 韩语 / 英语
◎上映日期 2003-05-02(韩国)
◎IMDb评分 8.1/10 (185619人评价)
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0353969/
◎豆瓣评分 8.9/10 (674272人评价)
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1300299/
◎片 长 132分钟
◎导 演 奉俊昊 Joon-ho Bong
◎编 剧 奉俊昊 Joon-ho Bong
     沈成宝 Sung Bo Shim
     金光林 Kwang-rim Kim
◎演 员 宋康昊 Kang-ho Song
     金相庆 Sang-kyung Kim
     金雷夏 Roe-ha Kim
     宋在浩 Jae-ho Song
     边希峰 Hie-bong Byeon
     高瑞熙 Seo-hie Ko
     柳泰浩 Tae-ho Ryu
     朴努植 No-shik Park
     朴海日 Hae-il Park
     全美善 Mi-seon Jeon
     徐永嬅 Young-hwa Seo
     崔钟律 Jong-ryeol Choi
     刘承睦 Yoo Seung-Mok
     申贤宗 Hyeon-jong Sin
     李在应 Jae-eung Lee
     郑仁仙 In-sun Jung
     吴龙 Yong Oh
     朴真宇 Jin-woo Park
     朴泰京 Tae-kyeong Park
     沈成宝 Sung Bo Shim
     朴镇宇 Park Jin-woo
     廉惠兰 Yum Hye-ran
      
     李东勇 Lee Dong-yong
     赵德济 Jo Duk-je
     申文成 Mun-sung Shin
     孙康国 Kang-gook Son
     李大贤 Dae-hyeon Lee
     李玉珠 Wok-joo Lee
     刘仁秀 In-soo Yoo
     千明宰 Myung-Jae Cheon
     郭秀贞 Soo-Jeong Kwak
     曹文义 Moon-ui Jo
     朴贤英 Hyun-young Park
     申贤胜 Hyun-seung Shin
     權炳吉 Kwon Byung-gil
     金周灵 Joo-ryeong Kim
     金荷景 Ha-kyung Kim
     金熙珍 Hie-Jin Kim
     崔铉基 Hyun-Ki Choi
     李江山 Kang-sang Lee
     孙镇浩 Jin-ho Son
     白奉基 Bong-Gi Baek
     刘琴 Keum Yoo
     禹高娜 Go-Na Woo
     申云燮 Woon-Seop Shin
     金景来 Kyung-rae Kim
     李勋京 Hun-Kyung Lee
     李多一 Lee Da Il
     金景来 Kyung-rae Kim
     岩代太郎 Tarô Iwashiro
     金炯求 Hyung-ku Kim
     崔铉基 Hyun-Ki Choi
     李江山 Kang-sang Lee
     金鲜珉 Sun-min Kim
     柳星姬 Seong-hie Ryu
     李勇周 Yong-Joo Lee
     白哲铉 Chul-hyun Baek
     李庸基 Yong-Gi Lee

◎简 介
 1986年,韩国京畿道华城郡,热得发昏的夏天,在田野边发现一具女尸,早已发臭。小镇警察朴探员(宋康昊饰)和汉城来的苏探员(金相庆饰)接手案件,唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员(金罗河饰)只凭粗暴逼供和第六感推断,几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静,据理分析,几次排除嫌疑,警察内部为了证明与推翻矛盾不断,然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害,他们只好达成共识一起合作。此时,一个极其符合作案特征的小青年(朴海日饰)成为最大嫌疑人,警方神经绷紧地锁定住他,同时DNA检测报告也被送往美国,然而案件并未在此处停止。
 1. ##### MediaInfo ######
 2. General
 3. Unique ID                                : 39719945980250639882297535313493108627 (0x1DE1C888A934E4C1D6147A1B8ECC2793)
 4. Complete name                            : Memories.of.Murder.AKA.Salinui.chueok.2003.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.10bit-DreamHD.mkv
 5. Format                                   : Matroska
 6. Format version                           : Version 4
 7. File size                                : 12.3 GiB
 8. Duration                                 : 2 h 11 min
 9. Overall bit rate mode                    : Variable
 10. Overall bit rate                         : 13.4 Mb/s
 11. Encoded date                             : UTC 2021-05-07 01:37:54
 12. Writing application                      : mkvmerge v56.1.0 ('My Friend') 64-bit
 13. Writing library                          : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4

 14. Video
 15. ID                                       : 1
 16. Format                                   : HEVC
 17. Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
 18. Format profile                           : Main 10@L5.1@High
 19. Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
 20. Duration                                 : 2 h 11 min
 21. Bit rate                                 : 9 266 kb/s
 22. Width                                    : 1 920 pixels
 23. Height                                   : 1 036 pixels
 24. Display aspect ratio                     : 1.85:1
 25. Frame rate mode                          : Constant
 26. Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
 27. Color space                              : YUV
 28. Chroma subsampling                       : 4:2:0
 29. Bit depth                                : 10 bits
 30. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.194
 31. Stream size                              : 8.50 GiB (69%)
 32. Writing library                          : x265 3.4+30-g6722fce1f:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] 10bit
 33. Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1036 / interlace=0 / total-frames=188905 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=5 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=23 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=12 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=60 / lookahead-slices=0 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / rect / amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=4 / tu-intra-depth=4 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=5 / limit-refs=0 / no-limit-modes / me=3 / subme=4 / merange=48 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-1:-1 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=1 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=5.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.7 / qcomp=0.65 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.20 / aq-mode=3 / aq-strength=0.90 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=0 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
 34. Default                                  : Yes
 35. Forced                                   : No
 36. Color range                              : Limited
 37. Color primaries                          : BT.709
 38. Transfer characteristics                 : BT.709
 39. Matrix coefficients                      : BT.709

 40. Audio
 41. ID                                       : 2
 42. Format                                   : DTS XLL
 43. Format/Info                              : Digital Theater Systems
 44. Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
 45. Codec ID                                 : A_DTS
 46. Duration                                 : 2 h 11 min
 47. Bit rate mode                            : Variable
 48. Bit rate                                 : 4 098 kb/s
 49. Channel(s)                               : 6 channels
 50. Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
 51. Sampling rate                            : 48.0 kHz
 52. Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
 53. Bit depth                                : 24 bits
 54. Compression mode                         : Lossless
 55. Stream size                              : 3.76 GiB (31%)
 56. Language                                 : Korean
 57. Default                                  : Yes
 58. Forced                                   : No

 59. Text #1
 60. ID                                       : 3
 61. Format                                   : PGS
 62. Muxing mode                              : zlib
 63. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 64. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 65. Duration                                 : 2 h 11 min
 66. Bit rate                                 : 32.9 kb/s
 67. Count of elements                        : 3245
 68. Stream size                              : 30.9 MiB (0%)
 69. Language                                 : Chinese
 70. Default                                  : Yes
 71. Forced                                   : No

 72. Text #2
 73. ID                                       : 4
 74. Format                                   : PGS
 75. Muxing mode                              : zlib
 76. Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
 77. Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
 78. Duration                                 : 2 h 11 min
 79. Bit rate                                 : 32.6 kb/s
 80. Count of elements                        : 3245
 81. Stream size                              : 30.6 MiB (0%)
 82. Language                                 : Chinese
 83. Default                                  : No
 84. Forced                                   : No

 85. Menu
 86. 00:00:00.000                             : ko:第 01 章
 87. 00:07:06.259                             : ko:第 02 章
 88. 00:12:35.380                             : ko:第 03 章
 89. 00:14:47.678                             : ko:第 04 章
 90. 00:20:18.300                             : ko:第 05 章
 91. 00:24:16.497                             : ko:第 06 章
 92. 00:30:09.975                             : ko:第 07 章
 93. 00:35:49.814                             : ko:第 08 章
 94. 00:36:37.946                             : ko:第 09 章
 95. 00:42:34.302                             : ko:第 10 章
 96. 00:48:49.385                             : ko:第 11 章
 97. 00:55:45.968                             : ko:第 12 章
 98. 01:08:11.087                             : ko:第 13 章
 99. 01:10:12.583                             : ko:第 14 章
 100. 01:14:53.614                             : ko:第 15 章
 101. 01:21:38.894                             : ko:第 16 章
 102. 01:24:46.248                             : ko:第 17 章
 103. 01:26:57.045                             : ko:第 18 章
 104. 01:28:37.145                             : ko:第 19 章
 105. 01:34:04.389                             : ko:第 20 章
 106. 01:43:59.567                             : ko:第 21 章
 107. 01:53:45.110                             : ko:第 22 章
 108. 02:02:54.367                             : ko:第 23 章
下载地址:

Memories.of.Murder.AKA.Salinui.chueok.2003.BluRay.1080p.DTS-HD.MA.5.1.x265.10bit.torrent

BT9527电影天堂 1、BT9527电影天堂提供的BT文件均来源于互联网抓取,只供网友学习交流、技术提升使用。
2、我们遵守BitTorrent点对点协议原则,任何版权问题请联系原资源发布商,我们不处理任何版权纠纷,谢谢!如有争议请联系邮箱:BT9527#hotmail.com(#换成@)
3、如果您发现某页面或地址有错误,请联系站长邮箱BT9527#hotmail.com(#换成@),我们会尽快处理。您的热心是对BT9527电影天堂最大的支持。
4、本站建议去正规影院观看电影以支持电影行业发展。
最新回复 (0)

你可以在 登录 or 注册 后,对此帖发表评论!

返回